ROD Sienkiewicza w Lublinie

ROD Sienkiewicza w Lublinie

Informacje i aktualności

informacje o witrynie

Dyżury, noty księgowe.

Dyżury, noty księgowe.

W Domu Działkowca w każdy poniedziałek w godzinach 16-18
odbywają się dyżury członków zarządu. Dom Działkowca znajduje się na działce przy boisku szkoły 38.
Prosimy o sprawdzenie sald opłat. Noty księgowe, zarówno z nadpłatami jak i niedopłatami są do pobrania u pani skarbniczki (działka 82).